Egenkontrollansvarig/ledande elektriker

Sweden, Stockholm
Posted 3 months ago

3GNS är ett företag inom installation, drift och underhåll i telekombranschen. Vi expanderar kraftigt just nu inför förestående 5G utbyggnationer. Vi söker en egenkontrollansvarig/ledande elektriker som kan hjälpa oss i ledningen med vårt operativa och strategiska elsäkerhetsarbete, men också att vara ledande och rådgivande elektriker till våra installatörer i deras dagliga arbete. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Kista i Stockholm, men distansarbete i viss utsträckning kan diskuteras. Eftersom våra projekt är spridda över hela Norden kan en del resande bli aktuellt.

Följande områden kommer du att ansvara för:

Vara ledningens stöd i elinstallations/elsäkerhetsfrågor och vara 3GNS egenkontrollansvarige i Elsäkerhetsverkets register.

3GNS kontaktperson i elinstallationsfrågor gentemot våra kunder och underleverantörer.

Äga d.v.s. driva och förvalta 3GNS elsäkerhetsarbete och egenkontrollprogram i enlighet med befintliga riktlinjer och föreskrifter samt att rapportera på detta till 3GNS ledning.

Projektleda större/komplicerade/känsliga elinstallationer från ax till limpa.

I fält stötta våra installatörer i planering, dimensionering, projektering och utförande av nyinstallationer som till exempel byggande av nya mobil-siter liksom nyinstallationer i datacenter.

Ta fram rutiner för och granska utförda elinstallationer utifrån ett kvalitets- och säkerhetsperspektiv liksom att säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Regelbundet kompetensutveckla vår personal så att vi kan bibehålla en bra kvalitet och en säker och trygg arbetsmiljö. I detta ingår även ansvaret för kompetenskort för vår installationspersonal.

Din bakgrund:

Vi tror att du är en erfaren AL behörig installationselektriker gärna med några års erfarenhet av elinstallationsarbeten i datacenter- eller telekommiljö såsom fältinstallationer/service av 2G/3G/4G/5G system.

Du har arbetat med både växel- och likströmsinstallationer (400V till -48V) och har praktisk erfarenhet av installationer och dimensionering av kraftcentraler, likriktar-, batteri- och ventilationssystem.

Vi ser även att du under den senare tiden har haft en ledande position gärna som chefselektriker, egenkontrollansvarig eller motsvarande där du har arbetat nära ledningen med strategiska och operativa frågor som berör personal, kvalitet, lagar och regelverk kring elsäkerhet liksom förebyggande av risker.

Då vi arbetar nära våra kunder och i deras anläggningar förväntar vi oss att du har lätt att bygga relationer, är strukturerad, flexibel och skötsam samt har ordning och reda omkring dig.

Övriga kvalifikationer:

AL behörighet

B-körkort

Svenskt medborgarskap

Svenska och engelska, flytande i tal och skrift

Job Features

Job CategoryTechnician

Apply Online